Robot Age

DE ROBOT AGE

Robots & AI brengen meer in beweging dan techniek alleen. Een AI dat een artikel schrijft door te putten uit trainingsdata gevuld met andermans werk. Is dat niet gewoon een auteursrechtschending? Of wat te denken van een algoritme dat voor rechter speelt en oordeelt over het recidivegevaar van een verdachte. Zulke situaties roepen vragen op, want hoe integreren we deze toepassingen verantwoord in onze samenleving?

Kiezen we voor een repressief beleid en laten we ons sturen door incidenten, of gaan we voor een proactieve aanpak en scheppen we kaders vooraf?

Image 1
Image 3
Image 2
Image 4

SLIMME OPLOSSINGEN

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en robots is even opwindend als zorgwekkend. Oplossingen worden pas werkbaar wanneer zorgen kunnen worden weggenomen of voldoende beheersbaar gemaakt. Dit vraagt de nodige kennis aan de beleidskant zodat op het juiste moment de juiste stappen kunnen worden gezet. Robot Age onderzoekt, schrijft en adviseert over maatschappelijke aspecten die samenhangen met het robottijdperk op het snijvlak van wetenschap, recht, ethiek en privacy.

Verder is Robot Age verbonden aan de European AI Alliance dat nadenkt over alle aspecten rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en de gevolgen ervan.

Uitgelicht

Een interview met journalist Rick Moeliker van het Nederlands Dagblad.

Het boek 'Robot-is-me?' (Uitgeverij Paris) kwam ook aan bod in Futures van het FD.

De onafhankelijke NBD Biblion Recensie  van het boek 'Robot-is-me?'

Contactinfo

Robot Age vind je op het snijvlak van recht, ethiek, wetenschap & privacy.